Posted on

به مرکز دانلود فایلهای مربوط به مطالب ، تحقیقات و موارد کمک درسی خوش آمدید

سلام دوستان

در این وب سایت تلاش شده تا جهت ارتقاء علمی دانش آموزان و همچنین افزایش توانایی کمک  والدین به دانش آموزان در جهت تمرین موارد درسی ، مطالبی مانند  تحقیقات ، موضوعات کمک درسی و سایر اطلاعات مورد نیاز درسی برای پایه های پنجم تا یازدهم  به صورت  فایلهای پاوروپویت ، بروشور ، روزنامه دیواری و کتابچه در اختیار دانش آموزان قرار گیرد .

کلیه مطالب به صورتی کامل و بدون نقص و درحد معلومات دانش آموزان تهیه گردیده است . تلاش شده تا علاوه بر این موضوع فایلها به صورت جذابی تهیه گردد تا دانش آموزان  عزیز و والدین محترم در حین استفاده از آنها دچار خستگی نیز نگردند .

لطفا جهت بهبود هرچه بیشتر سایت دیدگاه های خود را برای ما ارسال فرمایید .

با آرزوی موفقیت برای تمام دانش آموزان عزیز

۱- مطالب درسی پایه پنجم دبستان

۲- مطالب درسی پایه ششم دبستان

۳- مطالب درسی پایه هفتم  دبیرستان نوبت اول

۴- مطالب درسی پایه هشتم  دبیرستان نوبت اول

۵- مطالب درسی پایه نهم  دبیرستان نوبت اول

۶- مطالب درسی پایه دهم دبیرستان نوبت دوم

۷- مطالب درسی پایه یازدهم دبیرستان نوبت دوم