تحقیق های جدید

تحقیق های جدید

 

پایه پنجم

نکات صحیح گفت و گو ( خوب شنیدن و خوب صحبت کردن ) و ارتباط غیر کلامی

پایه هفتم

۱- حقوق و مسئولیت های من

۲-شگفتی های کار یکی از اعضای بدن را توضیح دهید. ( قلب )

پایه یازدهم

الف : دین و زندگی

۱-آیا دستگاه تفکر انسان به تنهایی می تواند به سوالاتی مربوط به نیازهای اساسی انسان پاسخ کامل و جامع دهد