آیا توجه به آخرت بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد ؟

A – آیا توجه به آخرت بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد ؟

آیا توجه به آخرت بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د :فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )