آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود؟

A – آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا وجود شیطان مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )