ارزشهای ارتباطی جلگه های ساحلی شمالی یا جنوبی کشور

A – ارزشهای ارتباطی جلگه های ساحلی شمالی یا جنوبی کشور از نظر بندرها و فعالیتهای اقتصادی و دریانوردی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ارزشهای ارتباطی جلگه های ساحلی شمالی یا جنوبی کشور از نظر بندرها و فعالیتهای اقتصادی و دریانوردی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج :فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )