برای ساخت راکت تنیس ، قابلمه دسته دار ، کلاه ایمنی و تایر اتومبیل از چه موادی استفاده شده است

A – برای ساخت راکت تنیس ، قابلمه دسته دار ، کلاه ایمنی و تایر اتومبیل از چه موادی استفاده شده است

برای ساخت راکت تنیس ، قابلمه دسته دار ، کلاه ایمنی و تایر اتومبیل از چه موادی استفاده شده است

این تحقیق به پنج صورت تهیه گردیده است

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری