برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سیاسی

A – برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سیاسی چگونه بود

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سیاسی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )