تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست ؟

A – تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست

تحقیق با موضوع تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )