با تاسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ايجاد شد

A – دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

با تاسیس حکومت صفوی، چه تغییرات مهم سیاسی، اجتماعی و مذهبی در ایران ایجاد شد ؟

دلایل سیاسی و نظامی ضعف و فروپاشی حکومت صفوی چه بود؟

کدام شهرها پایتخت صفویان بودند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )