ريشه هاي تاریخی اعتقاد مردم ایران باستان به حجاب

A – ریشه های تاریخی اعتقاد مردم ایران باستان به حجاب

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ریشه های تاریخی اعتقاد مردم ایران به حجاب و حتی وجود پوشش چادر و حجاب برای خانم ها در ایران باستان

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )