زمین با سه سیاره دیگر درونی منظومه خورشیدی چه تفاوت هایی دارد

A – زمین با سه سیاره دیگر درونی منظومه خورشیدی چه تفاوت هایی دارد

زمین با سه سیاره دیگر درونی منظومه خورشیدی تیر، زهره، بهرام چه تفاوت هایی دارد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )  

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری