سوابق مبارزاتی و شخصیت سیاسی امام خمینی

A – سوابق مبارزاتی و شخصیت سیاسی امام خمینی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سوابق مبارزاتی و شخصیت سیاسی امام خمینی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج :فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )