در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی استفاده می کنیم

A – کاربرد های جوهرنمک در زندگی

در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی استفاده می کنیم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :   فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری