عوامل انسانی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری های

A – عوامل انسانی موثر در تغییر شکل ناهمواری های زمین

عوامل انسانی موثر در تغییر شکل ناهمواری های زمین

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )