مزیت های مرزهای آبی شمال و جنوب ایران

A – مزیت های مرزهای آبی شمال و جنوب ایران

مزیت های مرزهای آبی شمال و جنوب ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور  

ج :فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )