مقاومت های مردمی در جنوب ایران در مقابل نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی اول

A – مقاومت های مردمی در جنوب ایران در مقابل نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی اول

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مقاومت های مردمی در جنوب ایران در مقابل نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی اول

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )