نقش انگلستان در برکناری احمد شاه

A – نقش انگلستان در برکناری احمد شاه

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش انگلستان در برکناری احمد شاه

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )