نقش نظامیان در زمان سلطنت رضاشاه

A – نقش نظامیان در زمان سلطنت رضاشاه

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش نظامیان در زمان سلطنت رضاشاه

  این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )