وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟

A – وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک

تحقیق در مورد ” وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟ ” میباشد

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری