یش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده اند

A – پیش از اختراع اتومبیل مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده اند

پیش از اختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای حمل و نقل استفاده می کرده اند و این وسایل چه تفاوتی با وسایل حمل و نقل امروزی داشته اند

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )