چرا ایران تلاش می کند به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالا ها را به خارج صادر کند؟

A – چرا ایران تلاش می کند به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالا ها را به خارج صادر کند؟

چرا تمام شدن نفت باعث نگرانی می شود؟

صادرات  نفت  برای کشور  ما چه  اهمیتی  دارد؟

آیا ما حق داریم همه ی نفت و گازرا استخراج کنیم و به فکر آیندگان نباشیم؟

چرا ایران تلاش می کند به صادرات نفت وابسته نباشد و سایر کالا ها را به خارج صادر کند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه