چرا تنگه ها آبراهه هاي مهم و استراتژيك محسوب ميشوند

A – چرا تنگه ها آبراهه های مهم و استراتژیک محسوب میشوند

چرا تنگه ها آبراهه های مهم و استراتژیک محسوب میشوند

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور  

ج :فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )