دولت موقت ملی

A – دولت موقت ملی ( دولت مهاجرین) که در زمان جنگ جهانی اول در کرمانشاه تشکیل شد

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دولت موقت ملی ( دولت مهاجرین) که در زمان جنگ جهانی اول در کرمانشاه تشکیل شد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )