کاربردهای دیگر فسیل ها

A – کاربردهای دیگر فسیل ها

جمع آوری اطلاعات در مورد کاربردهای دیگر فسیل ها

این تحقیق به ۲  صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل کتابچه