کاربرد انواع پلاستیک

A – کاربرد انواع پلاستیک

تحقیق در مورد کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )