بازديد از يك ایستگاه هواشناسی رزن

A – گزارش بازدید از یک ایستگاه هواشناسی

گزارش بازدید از ایستگاه هواشناسی رزن

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )