گزارش بازديد از كارخانه نساجي ايران پوپلين

A – گزارش بازدید از یک کارخانه

به همراه معلمّ خود از یک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی گزارش بازدید را بنویسید و در کلاس ارائه کنید.

(بازدید از کارخانه نساجی ایران پوپلین)

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )