تحقیق و جمع آوری اطلاعات و گزارش در مورد به جز حشره ها چه جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات  در مورد به جز حشره ها چه جانوران دیگری نیز به گرده افشانی گل ها کمک می کنند ؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری