A – شغل های مربوط به گردشکری ( صنعت توریسم )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی 

فرض کنید فصل تابستان است و عدۀ زیادی مسافر به شهر یا روستای محل زندگی شما سفر کرده اند :

 الف – شما برای کسب درآمد چه شغل هایی پیشنهاد می کنید؟

ب – خود شما دوست دارید چه شغلی در این زمینه داشته باشید؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )