۱ – برای اینکه رابطه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم چه کارهایی را باید انجام دهیم

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای اینکه رابطه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )