۱ – مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع آنها

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع آنها انجام شده است

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د : فایل کتابچه

ه : پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )