۱- معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معایب اقتصاد متکی به خام فروشی نفت

 این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه  

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )