۱ – چرا کشور ما در دو جنگ جهانی اول و دوم پل پیروزی لقب گرفت ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد

۱- چرا کشور ما در دو جنگ جهانی اول و دوم پل پیروزی لقب گرفت ؟

۲- آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ جهانی دوم بر ایران چه بود؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )