اقدامات امیرکبیر در زمینه حقوق شهروندی و توسعه علمی و فرهنگی

A – اقدامات امیرکبیر در زمینه حقوق شهروندی و توسعه علمی و فرهنگی کشور

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره اقدامات امیرکبیر در زمینه حقوق شهروندی و توسعه علمی و فرهنگی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری