A – انواع فنون و هنر هایی را که در ساختن بنا های تاریخی اصفهان به کار رفته است

انواع فنون و هنر هایی را که در ساختن بنا های تاریخی اصفهان به کار رفته است

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری