A – اگر آب منزلی برای یک هفته قطع شود، چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد :

۱ – آب مورد نیاز محل زندگی شما از کجا تأمین می شود؟

۲- موارد سوء مصرف آب را در منازل چیست ؟

 ۳- آیندۀ مردم شهری که منابع آب خود را از دست داده اند چگونه است ؟

۴- اگر آب منزلی برای یک هفته قطع شود، چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟

۵- چه راه کارهایی جهت کاهش مصرف آب وجود دارد ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری 

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )