جنگ های صليبي را توضيح دهيد ، سیر تاریخی و دستاوردهاي آنها

A – جنگ های صلیبی و سیر تاریخی و دستاوردهای آنها

جنگ های صلیبی را توضیح دهید ، سیر تاریخی و دستاوردهای آنها را بنویسید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری