A – دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟

در این تحقیق موارد زیر بررسی گردیده است

۱- دلیل اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟

۲- موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی و اجتماعی چه اهمیتی داشت؟

۳- این فرمان توسط چه کسی صادر و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شد؟

۴ – چرا ناصرالدین شاه امتیاز توتون و تنباکو را لغو کرد؟

۵- لغو این امتیاز چه سودی برای مردم داشت؟در چه تاریخی امتیاز لغو شد؟

۶- وقتی متن این سند را می خوانید چه نکته هایی شما را بیشتر به فکر وامی دارد یا توجه شما را جلب می کند؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل ( شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )