A – علت کشمکشها و جنگها در منطقه آسیای جنوب غربی ( خاورمیانه )

علت کشمکشها و جنگها در منطقه آسیای جنوب غربی ( خاورمیانه )

علل کشمکشها و جنگها در منطقه آسیای جنوب غربی را به طور خلاصه، فهرست کنید .اگر در منطقه به جای اختلافها، صلح و آشتی و همکاری بین کشورها برقرار شود، چه پیامدهایی برای مردم منطقه دارد؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه 

ه : روزنامه دیواری