پرفشار جنب حاره ای

A – نقش عوامل پرفشار جنب حاره ای ، جهت رشته کوه های البرز و زاگرس و دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی در ایجاد شرایط بیابانی مناطق ایران

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش عوامل پرفشار جنب حاره ای ، جهت رشته کوه های البرز و زاگرس و دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی در ایجاد شرایط بیابانی مناطق ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )