علوم پايه ششم

سلام دوستان تعدادي فايل آموزشي مورد استفاده در درس علوم پاييه ۶ ابتدايي براي شما عزيزان تهيه گرديده است ميتوانيد با كليك كردن روي لينك هاي زير فايل مورد نياز خود را تهيه نماييد .

۱- تحقيق در مورد سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر و عمق دهانه ی گودال دارد .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۲- مزایا و معایب ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه 

۳- هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ میکنند .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۴- فعاليت خانه سلامت ميادين تره بار و ساير سازمانها در مورد بازيافت كاغذ را توضیح دهید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۵ –آهن زنگ نزن چیست توضیح دهید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۶ –در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی استفاده می کنیم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۷ –درباره ی یک کارخانه در محلّ زندگی خود اطّلاعاتی جمع آوری و به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش کنید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۸- تحقیق  و جمع آوری اطلاعات درباره مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ، از نظر محل وقوع و خسارتهای وارد شده .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۹- تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودرو ها، چه کارهایی انجام می شود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۰- چگونه می توانید خودرویی بسازید که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۱- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل :  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۲- تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی چرا محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۳-تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط ها زندگی می کنند در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هایی است ؟ چه شغل هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۴-تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی تهیه فهرستی از چند بیماری غیر واگیر و علت آنها و بیماری وبا

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه