علوم پایه ششم

سلام دوستان تعدادی فایل آموزشی مورد استفاده در درس علوم پاییه ۶ ابتدایی برای شما عزیزان تهیه گردیده است میتوانید با کلیک کردن روی لینک های زیر فایل مورد نیاز خود را تهیه نمایید .

۱- تحقیق در مورد سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر و عمق دهانه ی گودال دارد .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری    ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۲- مزایا و معایب ثبت و ذخیره ی اطّلاعات از نوشتن روی سنگ، چوب درختان و نقّاشی روی دیوار غارها 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه 

۳- هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ میکنند .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۴- فعالیت خانه سلامت میادین تره بار و سایر سازمانها در مورد بازیافت کاغذ را توضیح دهید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۵ –آهن زنگ نزن چیست توضیح دهید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۶ –در زندگی روزانه از جوهر نمک در چه کارهایی استفاده می کنیم

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۷ –درباره ی یک کارخانه در محلّ زندگی خود اطّلاعاتی جمع آوری و به صورت روزنامه دیواری به کلاس گزارش کنید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۸- تحقیق  و جمع آوری اطلاعات درباره مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ، از نظر محل وقوع و خسارتهای وارد شده .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودرو ها، چه کارهایی انجام می شود؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۰- چگونه می توانید خودرویی بسازید که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل :  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چرا محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۳-تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط ها زندگی می کنند در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هایی است ؟ چه شغل هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل  : شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۴-تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی تهیه فهرستی از چند بیماری غیر واگیر و علت آنها و بیماری وبا

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره آیا پیشگیری از درمان بهتر است ؟  چه راه هایی برای پیشگیری از بیماریهای واگیر وجود دارد ؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

۱۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده است؟ پیش بینی کنید در آینده وسایل ارتباط شخصی چگونه خواهد بود؟

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۱۷ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چگونه می توان خودرویی ساخت که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند . این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد .

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۱۸- تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند . این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد .

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه

 

۱۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انجام پذیر باشد ؟ تصوّر کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می آید.

این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد .

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه