تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره آیا پیشگیری از درمان بهتر است ؟ چه راه هایی برای پیشگیری از بیماریهای واگیر وجود دارد ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره آیا پیشگیری از درمان بهتر است ؟  چه راه هایی برای پیشگیری از بیماریهای واگیر وجود دارد ؟

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه