تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط ها زندگی می کنند در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هایی است ؟ چه شغل هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره مسئولیت حفظ محیط های طبیعی و جانوران و گیاهانی که در این محیط ها زندگی می کنند در کشور ما بر عهده ی چه سازمان هایی است ؟ چه شغل هایی در ارتباط با معرفی و حفظ محیط های طبیعی وجود دارد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل  : شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه