تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی چرا محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره ی چرا محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه