تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چرا محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی چرا محیط طبیعی از بین رفته و یا کوچک شده است؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه