تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند ؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد گیاهان چگونه به کم کردن آلودگی هوا کمک می کنند ؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل :  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه