تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره نور خورشید چگونه به ایجاد ابر باد و باران کمک می کند . این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد .

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری  ج : فایل بروشور  د: فایل روزنامه دیواری   ه: فایل کتابچه