سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه ی گودال دارد

سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر دهانه ی گودال دارد

تحقیق در مورد سرعت برخورد شهاب سنگ چه اثری روی قطر و عمق دهانه ی گودال دارد .(  این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب : فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه:   پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری