فعالیت خانه سلامت میادین تره بار و سایر سازمانها در مورد بازیافت کاغذ را توضیح دهید

فعالیت خانه سلامت میادین تره بار و سایر سازمانها در مورد بازیافت کاغذ را توضیح دهید

(  این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :  فایل بروشور

ج : فایل روزنامه دیواری

د:  فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری