استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای ممکن است چه ضررهایی داشته باشد

استفاده ی زیاد از بازی های رایانه ای ممکن است چه ضررهایی داشته باشد .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری