تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود. کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند؟

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درباره چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود. کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند؟ این امتیازات و دخالت ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟ چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری