تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود. کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چرا ایران مورد توجه کشورهای استعمارگر بود. کدام کشورها در امور ایران دخالت می کردند؟ این امتیازات و دخالت ها چه ضررهایی به ایران وارد کرد؟ چرا شاهان قاجار و پهلوی به استعمارگران اجازه ی دخالت می دادند؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری